პაატა გურასპაული: “ახალი დარბაზის მშენებლობა უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს”

0
6